Ana Sayfa Ekonomi 5 Ocak 2023 142 Görüntüleme

Dimes, Çalışan Yatırımlarını İki Kat Artırdı

Türkiye’nin önde gelen içecek markası DİMES, son 3 yıl içerisinde çalışan yatırımları bütçesini yüzde 200 oranında artırdı. Sürdürülebilir şirket başarısı için yeteneği çekmek kadar elde tutmaya da öncelik veren DİMES bünyesinde, çalışan yatırımlarına ayrılan bütçe İnsan Kaynakları toplam bütçesinin yüzde 38’ini oluşturuyor. Bu bütçe içerisinde eğitim ve gelişim faaliyetleri (ÖĞRENDİMES çalışmaları), çalışan motivasyonu faaliyetleri (EĞLENDİMES çalışmaları), DİMES Yetenek İdaresi Programı, Ödül ve Takdir Sistemi ve Yan Hak Sistemi yer alıyor.

Türkiye’nin yerli sermayeli birinci meyve suyu ve önde gelen içecek markası DİMES, yetenek ve meslek gelişimini önceliklendiren İnsan Kaynakları uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Son 3 yıllık periyotta çalışan yatırımları bütçesini yüzde 200 oranında artıran DİMES, İnsan Kaynakları süreçlerini, birbirini destekleyecek ve besleyecek halde kurgulanmış, çalışan iştirakinin ön planda tutan uygulamalarla yürütüyor.

Kurum kültürünün, şirket muvaffakiyetinin temel kaynağı olduğun söyleyen DİMES CHRO (İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) Yelda Tavlan, “DİMES’in gücü, farklı nesillerden, değişik toplumsal çevrelerden gelen, değişik fikirlere, değişik alanlarda multidisipliner eğitime ve tecrübeye sahip, lakin birebir bedelleri paylaşan bireylerden oluşan grubumuzdan kaynaklanıyor. Her vakit daha güzelini yapmak için kendiyle rekabet etme tutkusunu içselleştirmiş, birbirine ve bedellerine sıkı sıkıya bağlı, fakat bunlardan ödün vermeden değişime açık, birlikte çalışabilen ekip yapımız, bu yapının sürdürülebilirliğini garanti altına alan iş kültürümüz ve kuruluşumuzdan geleceğe taşıdığımız kıymetlerimiz, bizim en büyük güçlerimizdir” dedi.

Yelda Tavlan, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Bizim vazifemiz, DİMES’in stratejik amaçlarına ulaşma seyahatinde muhtaçlık duyduğu tüm değişim gelişim sürecini yönetmek ve şirketimizin kurumsal yapısını güçlendirme konusunda itici güç misyonu görmek. Bölümümüzde en uygun İnsan Kaynakları yapısını kurup, en güzel uygulamaları hayata geçirerek, çalışan aktifliğinin ve bağlılığının artmasını sağlamayı hedefliyoruz. Tüm faaliyet ve uygulamalarımızda topluma ve etrafa karşı sorumluluk şuuru ve etik pahalara bağlı olarak hareket ediyoruz.”

Çalışan Yatırımları Bütçesinde Yüzde 200 Artış

DİMES bünyesinde çalışan yatırımlarına ayrılan bütçenin, pandemi öncesi periyoda oranla yüzde 200 artırıldığını söyleyen DİMES CHRO Yelda Tavla, “Yeteneği çekmek ve elde tutmak için İnsan Kaynakları politikalarımızı, 2020 yılından itibaren her yıl kademeli olarak artırılan ve çalışana yatırım konusunda daima gelişim projeleri ile destekliyoruz.  Şirketimizin çalışan yatırım bütçesi 2022 yılı için İnsan Kaynaklarına ilişkin toplam bütçenin yüzde 38’ini oluşturuyor. Bu bütçe içerisinde eğitim ve gelişim faaliyetleri (ÖĞRENDİMES çalışmaları), çalışan motivasyonu faaliyetleri (EĞLENDİMES çalışmaları), DİMES Yetenek İdaresi Programı, Ödül ve Takdir Sistemi ve Yan Hak Sistemi yer alıyor. Bilhassa yeteneği elde tutma konusunda yalnızca tek bir kalemin ön plana çıkmasının kâfi olmayacağını düşünüyoruz. Manalı bir muvaffakiyet elde etmek için çalışanı destekleme süreci, istikrarlı ve yanlışsız yatırımla yürütülmeli. Bu nedenle eğitim ve gelişim, motivasyonu artırma, ödül ve takdir sağlama ve yan hakları geliştirme mevzularının tamamının tıpkı kıymette ele alınmasına ve geliştirilmesine ihtimam gösteriyoruz” formunda konuştu. 

Çalışan Yatırımları Kapsayıcı ve Kişiselleştirilebilir Olmalı 

DİMES CHRO Yelda Tavlan, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Burada değişen en değerli etken ise yapılan tüm yatırımların hem şirketin tamamını kapsayıcı özellikte olması, hem de olabildiğince kişiselleştirilebilir bir yapıya da sahip olmasıdır. Şayet tüm çalışanları kapsayan sistemler kurulmaz ise adalet hissinin azalması, şahsileştirmeye uygun sistemler olmazsa da bilhassa yeni jenerasyonların ve genç yeteneklerin bağlılığını artırma konusunda risk yaşanması mümkündür. DİMES İnsan Kaynakları olarak yaptığımız tüm çalışmalarda bu iki kritere uygun olarak hareket etmeye ihtimam gösteriyoruz.”

Oryantasyon Sürecinde Kurum Bedelleri Aktarılıyor 

Oryantasyon süreçlerinin, yetenek kazanımının çok değerli bir modülü olduğunu vurgulayan DİMES CHRO Yelda Tavlan, “Kurum bedellerinin ve kültürünün kuruma kazandırılmış yeteneklere en gerçek halde aktarılması, çalışanların bu bedel ve kültürü benimseyecekleri ve uygulayacakları ortamın sağlanması ehemmiyet taşıyor. Bu kapsamda DİMES Ailemizin her yeni iştirakçisine, daha işe başlamadan evvel tüm departmanlarla tanışma takvimini de görebileceği bir oryantasyon programı iletiyoruz. Oryantasyon programımız çalışanların güçlerinin en kısa vakitte ve en aktif biçimde yarara dönüştürülmesini hedefliyor. Tıpkı vakitte oryantasyon sürecindeki görüşmelerin kıymetlendirilmesi, sürecin gelişime açık taraflarını de bize gösteriyor. Süreç kendi gelişim sistemlerini içinde barındırıyor. 2023 yılında Dijital Oryantasyon Sistemi ile yeni çalışma arkadaşlarımızın, DİMES’e, kültürüne, bedellerine, uygulamalarına ve kurallarına ilişkin tüm bilgilere, çok daha ayrıntılı ve standart eğitim içerikleriyle ulaşmasını sağlayacağız. Ayrıyeten 3 Boyutlu Sanal Tıp Programı ile işe yeni başlayan tüm çalışanların farklı lokasyonlarımızı güya oradaymış üzere gezmesini ve ayrıntılı biçimde bilgi almasını sağlayacak sistemler ile destekleyeceğiz” dedi.

Çalışan Bağlılığında Süreklilik 

Çalışan bağlılığının, kurum kültürüne paralel ve yenilikçi bakış açılarıyla şekillenen uygulamalarla süreklilik kazanabileceğini kelamlarına ekleyen Yelda Tavlan, “Çalışan Bağlılığı’nı her yıl bağımsız küresel danışmanlarımız ile ölçümlüyor ve çıkan sonuçlar üzerinden DİMES çalışan bağlılığı uygulamalarımızı, çalışma arkadaşlarımızın beklentileri ve tüm lokasyonlardaki çalışanları kapsayacak biçimde kurguluyoruz; kapsayıcılığımızı eşzamanlı yapılan etkinlikler ve yeni uygulamalar ile destekliyoruz. Şirket içindeki birçok iş uygulamamızı, entegre ödül sistemimize bağlayarak çalışanların öğrenme ve gelişme eforu, muvaffakiyetleri ve şirket içi uygulamalara iştirakleri ödüllendiriliyor. Şirket kültürümüzün bir modülü olan eşitlik ve kolektif inovasyon ruhumuzu besleyen her fikre ve kurumsal girişimciliğe bedel vermemiz, çalışanlarımızın kendi kişisel alanlarında özgürü içerisinde hissetmesini sağlıyor” halinde konuştu.

Liyakati Kıymetlendiren Yetenek İdare Programı

Yeteneğin geliştirilmesi kapsamında çalışanların gelişim yollarının ve meslek seyahatlerinin net halde planlanarak şeffaflıkla paylaşılmasının kıymetine değinen Yelda Tavlan, bu bahiste şunları lisana getirdi: “Her düzeyde liyakati değerlendirmeyi amaçlayan Yetenek İdare programımız, potansiyel ve yetenekleri tespit edip, stratejik amaçlara ulaşmayı sağlayacak kritik roller için yetkinliklerini hazır hale getirmek ve iç kaynaklar ile dikey/yatay terfi ve atamaları desteklemeyi hedefliyor. Bu kapsama dahil olan tüm eğitim ve gelişim gereksinimlerinin hakikat tahlil edilerek yol haritasının tüm çalışanları kapsayacak halde çizilmesi gerekiyor. DİMES bünyesinde yeteneğin geliştirilmesi için performansı ve potansiyeli göz önünde bulundurularak çalışanlar yetenek idaresi programlarına dahil edilir. Yetenek idaresi programımız DİMES çalışanlarına, kendi yeteneklerini şirket stratejileri kapsamında geliştirme fırsatı sağlar. Ayrıyeten şirket içerisinde Gelişim Elçisi unvanı ile farklı projelerde de misyon alarak, gelişimin deneyimleyerek artırılması ve eş vakitli olarak şirkete daha fazla katma kıymet sağlanması da önemsenir. Yetenek idaresi dışında ise, her çalışana içinde bulunduğu işlev ve çalışan kümesine nazaran ve departman taleplerine nazaran eğitimler verilir. 

Özgür ve Esnek Çalışma Hayatı

Çalışma hayatının, toplumsal ve teknolojik dinamiklerle giderek daha özgür ve esnek nitelik kazandığına vurgu yapan Yelda Tavlan, “DİMES bünyesindeki hibrit model çalışma uygulamamız ve idare kültürümüz, çalışanların ofise geliş gidiş saatlerini değil, yarattığı katkıyı ve performansı ön planda tutuyor. Özgür ve esnek bir çalışma hayatı, idare kavramına bakış açılarında daha samimi bir ortamı ve koçluk yapan yöneticileri ön plana çıkarıyor. DİMES’i farklı kılan idare anlayışımızın temelinde, samimiyet ve birbirine güvenmek birinci sıralarda yer alıyor. Kurduğumuz sistemler, idare anlayışımız da katı hiyerarşiden uzak, esnek ve her düzeyde çalışanın rahatlıkla inisiyatif kullanabileceği bir düzey bulunuyor” dedi.

Dijital ve Fizikî Ortamlı Patron Markaları

DİMES İnsan Kaynakları işlevinin en değerli özelliğinin, çalışana yatırım konusunda daima küresel uygulamaları takip edip, yeni projeler geliştirmek olduğunu vurgulayan Yelda Tavlan, “ÖĞRENDİMES ve EĞLENDİMES adı altında iki patron markası oluşturduk. ÖĞRENDİMES patron markamız, düzenlediğimiz tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini, eğitime ek olarak birçok farklı alanda hizmetlerle bir ortaya getiriyor. ÖĞRENDİMES Online platformumuz, iş ve iş dışı bahislerde Eğitim, Blog İçerikleri, Kitaplar, Makaleler ile tüm çalışma arkadaşlarımıza vakit ve yerden bağımsız öğrenme tecrübesiyle dijital bir eğitim ve gelişim seyahati sunuyor. Buna ek olarak nizamlı olarak gerçekleştirdiğimiz çok çeşitli hususlardaki Webinarlar ile iş ve iş dışı konularda kolektif öğrenmeyi sağlamak ve CeoTalks Aktiflikleri ile de şirket stratejileri ve gelecek devir gelişmeleri hakkında tüm çalışanların birebir istikamete bakmasını sağlıyoruz. EĞLENDİMES markamızla ise, çalışanların hem şirketle hem de çalıştıkları takımlarla derin bağlar kurmalarını desteklemeye yönelik çok sayıda faaliyetler sunuyoruz. Birçok özel günü kutladığımız, çalışanlara ya da ailelerine özel ikramlar ile duygusal bağımızı güçlendirdiğimiz çalışmalarımız yer alıyor. Ayrıyeten, farklı atölyeler, sinema günleri, yarışlar, müzik geceleri ile lokasyonlarımızda fiziki ortamda ya da Metaverse kozmosu üzere dijital ortamda etkinliklerle çalışanlarımızı ortak kıymetlerimiz etrafında bir ortada tutmayı önemsiyoruz.” dedi.

 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

hack forum hacker site Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı gaziantep escort bayan gaziantep escort
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


cloudflare